Trajectbegeleiding

Vanuit mogelijkheden naar nieuwe mogelijkheden

 
 

Wat houdt trajectbegeleiding in?

Iedereen verdiend kansen en mogelijkheden op een fijne toekomst. Maar wat als het even of zelfs helemaal niet lukt? Dan zullen daarvoor mogelijk één of misschien zelfs meerdere redenen of oorzaken zijn.

Tijdens de trajectbegeleiding gaan we én kijken naar deze reden of oorzaak én naar wat je graag zou willen. Van daaruit gaan we aan de slag met het vinden van mogelijkheden die zo goed mogelijk aansluiten bij jouw wensen. Hierbij houden we rekening met de door jou genoemde reden of oorzaak die er voor zorgde dat het eerder niet lukte.

Masterlijk Trainen & Begeleiden biedt middels trajectbegeleiding effectieve begeleiding naar werk, school of andere vormen van dagbesteding ter oriëntatie en voorbereiding op weg naar een betere toekomst.

Masterlijk Trainen & Begeleiden helpt je bij het vergroten van je kansen voor de toekomst middels het vinden van een leuke en zinvolle dagbesteding. Binnen wat mogelijk en haalbaar is stapsgewijs toewerken naar het realiseren van doelen en dromen. Zelf richting geven, kleine stappen, grote verschillen.

Wat doet de trajectbegeleider?

Tijdens het eerste gesprek bespreken we samen met jou en de mensen die dicht bij jou betrokken zijn je wensen en motivatie. Samen brengen we de situatie in kaart en stellen een persoonlijk trajectplan op. Hierin staat wat je wil bereiken, hoe je dat wil bereiken en wanneer je dat wil bereiken. Samen met jou en de mensen die dicht bij jou betrokken zijn maken we afspraken over hoe vaak we bij elkaar gaan komen om te overleggen over je voortgang.

Specialisme

Het onderscheidend vermogen van trajectbegeleiding binnen Masterlijk Trainen & Begeleiden is altijd blijven zoeken naar mogelijkheden. Juist in vastgelopen situaties en bij gedragsproblemen.

Duidelijke afspraken

Lange adem

Ook buiten de kaders

 

 

Binnen Masterlijk Trainen & Begeleiden kan gekozen worden voor het inzetten van sociale vaardigheidstraining of bijscholing. Ook voor jongeren met een specifieke hulpvraag.

Ivar de Vries

Systeem therapeutisch werker, trajectbegeleider