PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Masterlijk Trainen & Begeleiden kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Masterlijk Trainen & Begeleiden , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact en/of bestelformulier op de website aan verstrekt. Masterlijk Trainen & Begeleiden kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw bedrijfsnaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM MASTERLIJK TRAINEN & BEGELEIDEN GEGEVENS NODIG HEEFT
Masterlijk Trainen & Begeleiden verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Masterlijk Trainen & Begeleidenuw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening binnen zorg en/of onderwijs.

HOE LANG MASTERLIJK TRAINEN & BEGELEIDEN GEGEVENS BEWAART
Masterlijk Trainen & Begeleiden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Masterlijk Trainen & Begeleiden verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Masterlijk Trainen & Begeleiden worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.Masterlijk Trainen & Begeleidens gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Masterlijk Trainen & Begeleidenmaakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, en om rapporten over de Website aan Masterlijk Trainen & Begeleiden te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Masterlijk Trainen & Begeleiden heeft hier geen invloed op.

Masterlijk Trainen & Begeleiden heeft Google geen toestemming gegeven om via Masterlijk Trainen & Begeleiden verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar izaac@masterlijkmasterlijktrainen-begeleiden.nl. Masterlijk Trainen & Begeleiden zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Masterlijk Trainen & Begeleiden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Masterlijk Trainen & Begeleiden maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Masterlijk Trainen & Begeleiden op via izaac@masterlijktrainen-begeleiden.nl https://masterlijktrainen-begeleiden.nl is een website van Masterlijk Onderwijs.

Masterlijk Onderwijs is als volgt te bereiken:

Postadres: Bote van Bolswertstraat 3A 8921 CD Leeuwarden
Vestigingsadres: Emmakade 59 8921 AG Leeuwarden
Inschrijvingsnummer KvK: 62655346
Telefoon: +31 6 46 20 11 06
E-mailadres: izaac@masterlijktrainen-begeleiden.nl