Meldcode huiselijk geweld

Masterlijk Trainen & Begeleiden werkt volgens de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

De meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt onze professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld.

Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Vanaf 1 januari 2019 is het ook verplicht om een afwegingskader op te nemen in deze meldcode.

Het gebruik van de meldcode is bij wet geregeld.

Masterlijk Trainen & Begeleiden hanteert de meldcode, hierin staan in ieder geval de volgende vijf stappen:

  • Stap 1: In kaart brengen van signalen.
  • Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig Thuis (het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling). Of een deskundige op het gebied van letselduiding.
  • Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
  • Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen. (afwegingskader verplicht vanaf 1 januari 2019).
  • Stap 5: Beslissen aan de hand van het afwegingskader (afwegingskader verplicht vanaf 1 januari 2019):
    • Is melden noodzakelijk?
    • Is hulpverlening (ook) mogelijk?